Có một người, dạy bạn thế nào là yêu nhưng không yêu bạn. Có một người, trao cho bạn hàng ngàn nỗi nhớ nhưng chẳng bao giờ nhớ về bạn.

Có một người, dạy bạn thế nào là yêu nhưng không yêu bạn. Có một người, trao cho bạn hàng ngàn nhưng chẳng bao giờ nhớ về bạn.

Đánh giá bài viết
Xem thêm:  Cuộc sống nó không giống như cuộc đời, vì cuộc đời nó tơi bời hơn cuộc sống.