Home / Câu nói ý nghĩa / Năm tháng trôi đi không phải trả tiền, chỉ có thời gian quá khứ là phải trả giá.

Năm tháng trôi đi không phải trả tiền, chỉ có thời gian quá khứ là phải trả giá.

Năm tháng trôi đi không phải trả tiền, chỉ có thời gian quá khứ là phải trả giá.

Năm tháng trôi đi không phải trả tiền, chỉ có thời gian quá khứ là phải trả giá.

>> Xem thêm:  Tại sao bản thân tài giỏi mà không được trọng dụng? Câu trả lời của ông lão khiến chàng trai thức tỉnh

Check Also

Hãy chọn một kết thúc buồn thay vì một nỗi buồn không bao giờ kết thúc.

Hãy chọn một kết thúc buồn thay vì một nỗi buồn không bao giờ kết thúc.

Hãy chọn một kết thúc buồn thay vì một nỗi buồn không bao giờ kết …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *