Thơ tình tin học 12 – Mạnh Cường

Thơ tình tin học 12 – Mạnh Cường

Anh từng chờ Chat những buổi đêm
Đợi mặt cười Yahoo em bật sáng
Exit rồi những tháng ngày lơ đãng
Thả hồn mình vào Desktop .

Trong bóng đêm ánh Mouse sáng chập chờn
Nghe Hard disk xạc xào như quét rác
Ngồi nhìn Display ngơ ngác
Thoảng đâu đây tiếng Buzz đã xa rồi.

Login đi dẫu chỉ một lần thôi
Để được dùng Headphone nghe em hát
những Icon bàng bạc
Soi bóng mình xuống Keyboard.

Bức thư đã cố Download
Edit rồi thả trôi trên
Yahoo ơi! Có ích gì than thở?
Invi(…sible) rồi chẳng thể thấy được đâu

Sign-in nhìn lặng lẽ bước qua nhau
Để Archive còn lưu theo ngày tháng.
File còn đó chứa tình anh trong sáng
tim Run không về

Sẽ cố Wait…đến lúc nó ngủ mê
Compress lại không còn nữa.
Có những lúc Admin anh tự hứa
Design hoài vẫn mãi một

Zip lại rồi bỗng lim dim
Không nỡ giấu, Send đi thì sợ mất.