Nhà báo – Đoàn Minh Hợp

Nhà báo – Đoàn Minh Hợp

đưa tin thật tức thời
Sự kiện tường thuật khắp mọi nơi
Thiên tai thiệt hại, ngừa
Địch họa xâm lăng, gắn lòng người

Dò tìm luôn cực khổ
Phản ánh bất bình dễ buông lơi
Yêu nghề vì công chúng
Tiêu chí trung dung rõ lẽ lời

Đề tài nóng hổi thường nhạy cảm
Chủ trương bức phá quyết bày phơi
Gan góc hùng hồn từng câu chữ
Lương tri trong sáng nhất trên đời!