Nhà báo – Đoàn Minh Hợp

Nhà báo – Đoàn Minh Hợp

Nhà báo đưa tin thật tức thời
Sự kiện tường thuật khắp mọi nơi
Thiên tai thiệt hại, ngừa nguy hiểm
Địch họa xâm lăng, gắn lòng người

Dò tìm chân lý luôn cực khổ
Phản ánh bất bình dễ buông lơi
Yêu nghề mục đích vì công chúng
Tiêu chí trung dung rõ lẽ lời

Đề tài nóng hổi thường nhạy cảm
Chủ trương bức phá quyết bày phơi
Gan góc hùng hồn từng câu chữ
Lương tri trong sáng nhất trên đời!

0 0 votes
Đánh giá bài viết