Thà là người đến sau để lắng nghe nỗi đau của người đến trước còn hơn đã là người đến trước mà phải nhường bước cho người đến sau.

Thà là người đến sau để lắng nghe nỗi đau của người đến trước còn hơn đã là người đến trước mà phải nhường bước cho người đến sau.

Thà là người đến sau để lắng nghe nỗi đau của người đến trước còn hơn đã là người đến trước mà phải nhường bước cho người đến sau.

Từ khóa tìm kiếm

  • https://loihayydep vn/tha-la-nguoi-den-sau-de-lang-nghe-noi-dau-cua-nguoi-den-truoc-con-hon-da-la-nguoi-den-truoc-ma-phai-nhuong-buoc-cho-nguoi-den-sau html
0 0 votes
Đánh giá bài viết