Thà là người đến sau để lắng nghe nỗi đau của người đến trước còn hơn đã là người đến trước mà phải nhường bước cho người đến sau.

Thà là người đến sau để nỗi đau của người đến trước còn hơn đã là người đến trước mà phải nhường bước cho người đến sau.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn thích

Xem thêm:  Em và anh là hai đường thẳng song song, dù có cố gắng nhiều đến dường nào cũng không cùng nhau gặp tại một điểm chung.