Nghề em tín dụng – Ngô Kỳ

Nghề em tín dụng – Ngô Kỳ

Người ta đi cấy lấy công,

Em làm tín dụng còn trông nhều bề.

Trông hạn chế bớt nhiêu khê,

Trông quay đúng hạn vốn về vốn đi.

Trông mưa, trông gió thuận kỳ,

Trông đồng lúa độ xuân thì tốt tươi.

Trông sao vốn đến mọi người,

, sản xuất rạng ngời.

Trước sau, sau trước một lời,

Trông nghề tín dụng được đời tin yêu.