Đua tranh là giành cho ngựa chứ không phải nghệ sĩ.

Đua tranh là giành cho ngựa chứ không phải nghệ sĩ.

Đua tranh là giành cho ngựa chứ không phải nghệ sĩ.

Competitions are for horses, not artists.