Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sởthêm.

Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sởthêm.

Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.