Xuất thân và sự giàu sang kết hợp cùng nhau đã thắng thế đạo đức và tài năng trong mọi thời đại.

Xuất thân và sự giàu sang kết hợp cùng nhau đã thắng thế đạo đức và tài năng trong mọi thời đại.

Xuất thân và sự kết hợp cùng nhau đã thắng thế và tài năng trong mọi thời đại.

Birth and wealth together have prevailed over virtue and talent in all ages.