Tình yêu là thứ khó nắm bắt nhất trên thế giới này, nó là con dao hai lưỡi, có thể đem lại cho chúng ta bao nhiêu niềm vui thì cũng có thể mang lại cho chúng ta bấy nhiêu đau khổ.

Tình yêu là thứ khó nắm bắt nhất trên thế giới này, nó là con dao hai lưỡi, có thể đem lại cho chúng ta bao nhiêu niềm vui thì cũng có thể mang lại cho chúng ta bấy nhiêu đau khổ.

là thứ khó nắm bắt nhất trên này, nó là con dao hai lưỡi, có thể đem lại cho chúng ta bao nhiêu thì cũng có thể mang lại cho chúng ta bấy nhiêu .

Nữ hoàng tin đồn – Thẩm Thương My