Home / Tag Archives: tiền bạc

Tag Archives: tiền bạc

Đã đến lúc làm mới tư duy

Đã đến lúc làm mới tư duy

Tại sao những người thành công bỏ lại đằng sau bao nhiêu người bạn thất bại? Bởi theo lời nói nổi tiếng của Jum Rohn: "Bạn là trung bình cộng của 5 người bạn hay giao du nhất". Nghĩa là, nếu bạn thân với càng nhiều người giàu và thành …

Read More »

Giá trị tình yêu

Giá trị tình yêu

Giá trị tình yêu có thể là vô giá, đến nỗi khi cho đi mà con người ta có thể cho đi mà không cần nhận lại. Hay chờ đợi vô điều kiện với thời gian không giới hạn. Đôi lúc tình yêu chỉ bắt đầu ở chữ chờ và …

Read More »