Hãy tôn trọng người khác, nếu muốn người ta tôn trọng bạn

Hãy tôn trọng người khác, nếu muốn người ta tôn trọng bạn

Đánh giá bài viết
Xem thêm:  Quyền đầu tiên của con người trên trái đất này là quyền có cái tôi. Bổn phận đầu tiên của một con người là bổn phận với chính mình.