Yêu chính là muốn ở bên một người, không muốn xa người đó dù chỉ là một giây.

Yêu chính là muốn ở bên một người, không muốn xa người đó dù chỉ là một giây.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn thích

Xem thêm:  Tương lai được mua bằng hiện tại.