Trên con đường trưởng thành của mình, mỗi người cần phải học cách chấp nhận người khác và chấp nhận bản thân như vốn có

Trên con đường trưởng thành của mình, mỗi người cần phải học cách chấp nhận người khác và chấp nhận bản thân như vốn có

Đánh giá bài viết

Có thể bạn thích

Xem thêm:  Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu