Home / Câu nói ý nghĩa / Tình yêu trước giờ vẫn là một trong những thứ dễ tổn thương con người nhất.

Tình yêu trước giờ vẫn là một trong những thứ dễ tổn thương con người nhất.

Tình yêu trước giờ vẫn là một trong những thứ dễ tổn thương con người nhất.

Tình yêu trước giờ vẫn là một trong những thứ dễ tổn thương con người nhất.

>> Xem thêm:  Tất cả mọi thứ chỉ quý giá tại hai thời điểm: Trước khi có được và sau khi mất đi.

Check Also

Hãy chọn một kết thúc buồn thay vì một nỗi buồn không bao giờ kết thúc.

Hãy chọn một kết thúc buồn thay vì một nỗi buồn không bao giờ kết thúc.

Hãy chọn một kết thúc buồn thay vì một nỗi buồn không bao giờ kết …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *