Tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hòa nhịp của hai trái tim, làm người ta nhìn thấy mọi vật tươi đẹp hơn.

là sự rung cảm của một khi gặp một đồng điệu, là sự hòa nhịp của hai , làm người ta nhìn thấy mọi vật tươi đẹp hơn.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn thích

Xem thêm:  Một đội quân sư tử được một con nai dẫn dắt sẽ không bao giờ là đội quân sư tử.