Tình yêu là sự hy sinh , bởi chỉ có khi yêu, con người mới dám hy sinh vì nhau, hy sinh thời gian, công sức , mà có khi là cả một đời cho nhau.

là sự , bởi chỉ có khi yêu, mới dám vì nhau, , công sức , mà có khi là cả một đời cho nhau.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn thích

Xem thêm:  Thứ tình cảm bỏ đi của người này lại là thứ cất giữ của người khác.