Tình yêu là sự đồng điệu lạ kì của hai trái tim, như hòa chung một nhịp , là chia sẻ , là gắn kết , là xem ai đó như cả thế giới , là muốn bên ai đó một đời.

là sự đồng điệu lạ kì của hai , như hòa chung một nhịp , là , là gắn kết , là xem ai đó như cả , là muốn bên ai đó một đời.

Đánh giá bài viết
Xem thêm:  Đã từng muốn chinh phục cả thế giới, nhưng cuối cùng quay đầu lại mới nhận ra, từng mảnh, từng mảnh trong thế giới ấy đều là em