Tình yêu biến những điều vô nghĩa của cuộc đời thành những gì có ý nghĩa, làm cho những bất hạnh trở thành hạnh phúc.

Tình yêu biến những điều vô nghĩa của cuộc đời thành những gì có ý nghĩa, làm cho những bất hạnh trở thành hạnh phúc.

Đánh giá bài viết
Xem thêm:  Sự khiêm nhường thì người ta càng phục, tự khoe mình thì người ta càng khinh