Tìm hiểu về Chúa Bà Đông Cuông


Tam quang chiếu bao la thế giới

Vầng nguyệt soi chói lọi Nam thiên

Đền thờ phong nguyệt vô biên

Gió thu dìu dặt chuông thiền nhặt khoan

Trịnh niềm đan nhớ xưa tích cũ

Chốn lạc châu thủy tú sơn tình

Đông Cuông công chúa giáng sinh

Giáng vào lệnh tộc phúc lành quyền cao

Điềm xà ủy màn trao dưới trướng

Chúa giáng trần thoang thoảng mùi hương

Hồng hào sáng khắp bốn phương

Đĩnh sinh công chúa ai đương sánh tày

Hằng chải chuốt đêm ngày dưỡng dục

Giá so bằng vàng ngọc nết na

Nhỡn tinh sao đẩu ngân hà

Môi son má phấn tóc đà sở vân

Giáng thanh tân dịu dàng cách điệu

Đóa phù dung dương liễu nhởn nhơ

Vẻ nào mà chẳng trai lơ

Hoa xuân mới nhú nguyệt thu đương tròn

Giá so bằng kim môn ngọc bệ

Nét đan thanh ai vẽ cho in

Gồm lo đức tính dung nghi

Giá so tống tử sánh bì tây khương

Áng xuân sang tuổi vừa ngoại kỷ

Mãn cõi trần phút đã nên tiên

Thần thông biến hóa vô biên

Phàm trần ai biết phép tiên ẩn hình

Đông Cuông sơn thủy hữu tình

Chúa thường trắc giáng hiện hình bách ban

Danh tiên chúa trên ngàn lừng lẫy

Hóa phép màu đã dậy thần oai

Sắc phong thượng đẳng tối linh

Tà thần củng phục yêu tinh hàng đầu

Khắp đâu đâu nức danh đều biết

Chúa thượng ngàn lẫm liệt thần cơ

Tụ long bảo lạc tam cờ

Sông thao sông cả sông bờ sông dâu

Khắp đâu đâu nức danh tiên nữ

Tự lê triều quốc sử còn ghi

Danh thơm nam bắc trung kỳ

Bảo dân hộ quốc độ trì tứ phương

Sắc lê mại đại vương trường trị

Đông Cuông từ đích vị danh lam

Chim kêu vượn hót trên ngàn

Tả thời bạch hổ hữu đoàn thanh long

Dòng bích lãng nước trong leo lẻo

Giải tô giang uốn lượn xinh ghê

Thông reo trúc hóa tứ bề

Đền thờ cao ngất trông về bắc kinh

Cảnh thanh tú trên ghềnh nhị thủy

Chúa giáng trần chính trị yêu ma

Chúa về trắc giáng điện tòa

Khuông phù đệ tử vinh hoa thọ trường

0 0 votes
Đánh giá bài viết