Tiền và đối nhân xử thế – Thanh Nguyễn

Tiền và đối nhân xử thế – Thanh Nguyễn

Có tiền bạn hữu bám vai
Không tiền tay trắng xem ai chung tình
Thôi thì ta kiếm bạn mình
Chọn người trọng nghĩa tiền khinh kết tình

Không tiền ai kính trọng mình
Không tiền lẳng lặng nín thinh nhìn đời
Ta về thơ phú ngâm chơi
Nhìn đời một nửa con ngươi đáp đời

Không tiền mở miệng …nhiều lời
Có tiền mở miệng …bảo người
Nói gì những kẻ vô can
“Ngọc ném xuống ”, phí vàn lời ban

Có tiền quấn quýt họ hàng
Không tiền sống cảnh tan đàn
Thôi ta cứ đợi cứ chờ
Một ngày tình nghĩa đôi bờ chẳng lo

Có tiền đời đẹp như mơ
Không tiền bỏ lơ chẳng nhìn
Tiếc gì tình đó thôi xin
Chẳng thà không bạn, hơn vin chút tình

Viết ra nào phải phân minh
là thế chẳng khinh
Dẫu rằng biết vậy
Cổ nhân cũng dạy mặc đời đấy thôi

Mất thì khóc … được thì cười..
Muôn năm vẫn thế kiếp người phàm phu
Thôi thì ta khéo chân tu
Gặp người nhân từ phúc thay!

Mời các bạn tham khảo thêm những câu nói hay về tiềndanh ngôn về tiền bạc được độc giả toàn quốc yêu thích!