Tất cả kho báu trên Trái Đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

Tất cả kho báu trên Trái Đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

Tất cả kho báu trên Trái Đất không thể nào sánh bằng .