Home / Tag Archives: nỗ lực

Tag Archives: nỗ lực

Bài học làm Người

Bài học làm Người

Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống, lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, giống như kéo một túi hành lý nặng nề không tự tại chút nào cả. Năm tháng cuộc đời có hạn, nhận …

Read More »

Một mình cô đơn

Một mình cô đơn

Với tôi cuộc sồng này thật công bằng, khi mà những gì chúng ta làm ra thì chúng ta sẽ nhận được vậy. Tôi đã rất nỗ lực khí muốn có được gì thì phải chạy theo đuổi nó hay thật chất hơn là có thể được trải nghiệm và …

Read More »