Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó. Sao ta không tròn ngay tự trong tâm.

Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó. Sao ta không tròn ngay tự trong tâm.

Ta hay chê rằng méo mó.

Sao ta không tròn ngay tự trong tâm.

Tự sự – Lưu Quang Vũ