Sự khiêm nhường thì người ta càng phục, tự khoe mình thì người ta càng khinh

Sự khiêm nhường thì người ta càng phục, tự khoe mình thì người ta càng khinh

Đánh giá bài viết
Xem thêm:  Đừng mong người khác thuận theo ý mình vì nếu được người khác thuận ý sẽ tất sinh tự kiêu.