Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình

Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình

Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình
5 (100%) 1 đánh giá
Xem thêm:  Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu