Sự bi quan dẫn tới sự yếu đuối, lạc quan dẫn tới sức mạnh.

Sự dẫn tới sự yếu đuối, dẫn tới .

Pessimism leads to weakness, optimism to power.

Đánh giá bài viết
Xem thêm:  Để có một tương lai hứa hẹn, con trẻ cần được học 4 phẩm chất cao quý này