Sống thì đừng quan tâm người khác nói gì về mình, bởi chỉ có bạn mới biết mình là ai