Sống không có mục đích khác nào con thuyền lênh đênh ngoài biển khơi mà không có la bàn

Sống không có mục đích khác nào con thuyền lênh đênh ngoài biển khơi mà không có la bàn

Đánh giá bài viết
Xem thêm:  Người không có chữ tín sẽ chẳng làm nên việc gì.