Phận đời công nhân – Thanh Linh

Phận đời công nhân – Thanh Linh

Mấy ai biết phận đời túng thiếu

được đây?

Dầm mưa dãi nắng đêm ngày

dậy sớm hao gầy xác thân.

Vội thức giấc khi trời chưa sáng

mùng mười ló dạng đầu non

Ngoài sân sương ướt vẫn còn

Gà kia chưa gái, cú con chưa về.

Mặc đi làm

Quán bên đường lót dạ qua loa

Bánh mì, cháo trắng, nui sò

Ăn gì cũng thế, cho no được rồi.

Chiều về đến khi thì ăn quán

Đôi khi thì cũng chẳng có cơm

hiu quạnh sớm hôm

Tối về một gói mì tôm no lòng.

Ngày tiền phòng phải đóng

Lãnh lương thì cũng “hõng” bao nhiêu!

Tiền cơm, tiền nước, chi tiêu

Tính ra có lúc còn nhiều hơn lương.

Rồi cuối tháng không tiền phải đói

Nổi lòng này biết nói với ai?

Thôi đành ngậm đắng nuốt cay

Buồn cho số kiếp, thương thay phận đời.