Nước không đọng lại trên núi cao, người cao thượng không chất chứa nỗi căm hờn

Nước không đọng lại trên núi cao, người cao thượng không chất chứa nỗi căm hờn

Nước không đọng lại trên núi cao, người cao thượng không chất chứa nỗi căm hờn
4 (80%) 1 đánh giá