Nỗi đau khổ nhất trong những nỗi khổ chính là… Yêu không được, hận cũng không đành.