Những điều cần biết về lễ cúng dâng sao giải hạn


LỄ CÚNG DÂNG SAO GIẢI HẠN

Ý nghĩa:

Ông bà ta xưa cho rằng: Mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh. Tất cả gồm có 9 ngôi sao và cứ 9 năm lại luân phiên quay trở lại. Dù có cùng một tuổi, sinh cùng một năm nhưng đàn ông và đàn bà lại có sao chiếu mệnh khác nhau.

Trong 9 ngôi sao đó có sao tốt, có sao xấu, năm nào sao xấu chiếu mệnh thì người đó sẽ gặp chuyện không may mắn…thường được gọi là vận hạn.

Để giảm nhẹ vận hạn người xưa thường làm lễ cúng dâng sao giải hạn vào đầu năm hoặc hàng tháng. Có thể cúng tại chùa hoặc tại nhà (ở ngoài trời) nhằm mục đích cầu xin Thần Sao phù hộ cho bản thân, con cháu, gia đình an khang, thịnh vượng. 9 ngôi sao chiếu mệnh chỉ xuất hiện vào những ngày nhất định trong tháng, nên dâng sao giải hạn vào các ngày như sau:

– Sao Thái Dương: Ngày 27 hàng tháng.

– Sao Thái Âm: Ngày 26 hàng tháng.

– Sao Mộc Đức: Ngày 25 hàng tháng.

– Sao Vân Hán: Ngày 29 hàng tháng.

– Sao Thổ Tú: Ngày 19 hàng tháng.

– Sao Thái Bạch: Ngày 15 hàng tháng.

– Sao Thủy Diệu: Ngày 21 hàng tháng.

– Sao La Hầu: Ngày 8 hàng tháng.

– Sao Kế Đô: Ngày 18 hàng tháng.

BẢNG COI SAO CHO NGƯỜI NAM, NỮ

SỐ TUỔI La Hầu Kế Đô
11-20-29-38-47-56-65-74-83-92 Thủy Diệu Mộc Đức
13-22-31-40-49-58-67-76-85-94 Thái Dương Thổ Tú
15-24-33-42-51-60-69-78-87-96 Kế Đô Thái Dương
17-26-35-44-53-62-71-80-89-98 Mộc Đức Thủy Diệu
0 0 votes
Đánh giá bài viết