Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh.

Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh.

Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh.

The real and lasting victories are those of peace, and not of war.

Ralph Waldo Emerson

0 0 votes
Đánh giá bài viết