Như một lẽ tự nhiên, sau một bước tiến xa luôn tồn tại một bước lùi gần