Ngày nào chúng ta không cười, ngày đó chúng ta đã mất nhiều thứ

Ngày nào chúng ta không cười, ngày đó chúng ta đã mất nhiều thứ

Đánh giá bài viết
Xem thêm:  Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựu