Ngày hôm nay khó khăn. Ngày mai còn khó khăn hơn nhiều. Nhưng ngày kia là ngày đẹp đẽ.

Ngày hôm nay . Ngày mai còn hơn nhiều. Nhưng ngày kia là ngày đẹp đẽ.

Today is difficult. Tomorrow is much more difficult. But the day after tomorrow is beautiful.

Jack Ma

Ngày hôm nay khó khăn. Ngày mai còn khó khăn hơn nhiều. Nhưng ngày kia là ngày đẹp đẽ.
1 (20%) 1 đánh giá
Xem thêm:  Bán cơm trắng cho nam sinh nghèo, 20 năm sau chủ quán được "cứu" trong lúc khó khăn nhất