Ngày hoa mộng – Thy Mai

Ngày hoa mộng – Thy Mai

Những ngày hoa mộng đâu rồi
Ngồi đây nhớ lại một thời ngây thơ
Thời gian cánh vỗ
Như chim bay mãi mây mờ

Làn mây trắng nhẹ lạc loài
Lòng ai buồn rơi
vừa tới bên đời
Vàng rơi khắp lối gợi mời nhớ nhung

một cõi
Ngọt bùi cay đắng đã từng trải qua
Chuyện xưa nhớ mấy cho vừa
Thu đi đông lại đong đưa nỗi buồn

Bốn mùa thay đổi luôn luôn
Tìm về nỗi nhớ đêm buông
như một
Lênh đênh thả trôi bờ vô ưu…