Ngay cả những cây cao lớn nhất cũng đã mọc lên từ những hạt bé tí thế này. Con hãy nhớ điều đó và đừng tìm cách thúc hối thời gian

Ngay cả những cây cao lớn nhất cũng đã mọc lên từ những hạt bé tí thế này. Con hãy nhớ điều đó và đừng tìm cách thúc hối thời gian

Đánh giá bài viết

Có thể bạn thích

Xem thêm:  Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó