Nếu anh muốn yêu thương, anh phải phụng sự; nếu anh muốn tự do, anh phải chết.

Nếu anh muốn yêu thương, anh phải phụng sự; nếu anh muốn tự do, anh phải chết.

Nếu anh muốn yêu thương, anh phải phụng sự; nếu anh muốn tự do, anh phải chết.

If you want to love you must serve, if you want freedom you must die.

Hegel

0 0 votes
Đánh giá bài viết