Nếu ai cũng có thể hiểu bạn, vậy bạn phải bình thường tới mức nào đây?

Nếu ai cũng có thể hiểu bạn, vậy bạn phải bình thường tới mức nào đây?

Đánh giá bài viết
Xem thêm:  Hạnh phúc là gì? Thực ra rất đơn giản, lúc vui có người chia sẻ, lúc buồn có người lắng nghe, lúc đau khổ có người làm bạn, như vậy là đủ.