Mỗi ngày qua đi, bàn tay của thầy cô lại một lần nữa dìu dắt chúng em đến với chân trời kiến thức. Nhân ngày 20/11 em xin chúc các thầy cô luôn khỏe mạnh và hạnh phúc để có thể mang đến cho chúng em những bài học hay và bổ ích.

Mỗi ngày qua đi, bàn tay của thầy cô lại một lần nữa dìu dắt chúng em đến với chân trời kiến thức. Nhân ngày 20/11 em xin chúc các thầy cô luôn khỏe mạnh và hạnh phúc để có thể mang đến cho chúng em những bài học hay và bổ ích.

Mỗi ngày qua đi, bàn tay của thầy cô lại một lần nữa dìu dắt chúng em đến với chân trời . Nhân ngày 20/11 em xin chúc các thầy cô luôn khỏe mạnh và để có thể mang đến cho chúng em những bài học hay và bổ ích.