Lời ru buồn – Lê Hải Châu

Lời ru buồn – Lê Hải Châu

Mẹ về với dượng chiều nay,

trời cũng tới ngày .

Con buồn ra ngõ ngồi trông,

Mẹ ơi chỉ mỗi cánh đồng mà xa.

Mẹ giờ là của người ta,

Để con lầm lũi với bà với ông.

con thổi nến hồng,

Ba đưa tay vỗ mẹ trông, mẹ cười.

Sao giờ buồn thế mẹ ơi,

Nến hồng đã tắt, ai mồi lửa lên.

Ba giờ về cõi thần tiên,

Mẹ theo người ấy về bên xứ đoài.

Mở lòng mẹ đón ngày mai,

Còn con, con lại nhớ hoài ngày xưa.

./.