Làm sao đây? – Mạnh Cường

Làm sao đây? – Mạnh Cường

Làm sao kiếm được nhiều tiền?
Làm sao kiếm được tên miền (domain) thật ngon?
Làm sao cho tròn?
Làm sao khi chết vẫn còn lưu danh?
Làm sao để tiền bóng banh?
Làm sao để nó nhanh nhanh sinh lời?
Làm sao sống giữa ?
Làm sao sống được chơi bời xa hoa?
Làm sao cứ mãi trêu hoa?
Làm sao biết được người ta yêu mình?
Làm sao biết cách ?
Làm sao biết được rằng mình đang yêu?