Kiến trúc sư – Lucky Phan

Kiến trúc sư – Lucky Phan

Sáng ra mở cửa đi gặp khách
Chiều về đóng cửa vẽ tường hoa
Đau lưng mỏi cổ gù chút ít
Đêm lại cặm cụi tận canh tư

Mấy chú kiến thợ quen mò mẫm
Đục đẽo gọt khoét nhiều đường nét
Cần cù chịu khó quên cả trưa
Miệt mài cực khổ kệ nắng mưa

Góp tiền nuôi nấng con đi học
Dành dụm chăm lo hết
Cả đời làm lụng bao
đời bố cũng xứng tầm