Khoảnh khắc vui vẻ nhất là khi mình thì thầm với nhau những lời không ai hiểu, chia sẻ với nhau những bí mật và niềm vui chẳng ai hay.

Khoảnh khắc vui vẻ nhất là khi mình thì thầm với nhau những lời không ai hiểu, chia sẻ với nhau những bí mật và niềm vui chẳng ai hay.

Khoảnh khắc vui vẻ nhất là khi mình thì thầm với nhau những lời không ai hiểu, với nhau những chẳng ai hay.

Bí mật bị vùi lấp – Đồng Hoa