Khi tình yêu kết thúc, nó khiến mối quan hệ trở nên bế tắc. Không thể trở thành bạn bè, chẳng phải kẻ thù, nhưng cũng chẳng phải người xa lạ.

Khi kết thúc, nó khiến mối trở nên bế tắc. Không thể trở thành , chẳng phải , nhưng cũng chẳng phải người xa lạ.

Đánh giá bài viết
Xem thêm:  Vì cả cuộc đời mỗi người là một câu chuyện nên điều cần biết không phải là dài hay ngắn! Mà là nó hay hay dở!