Khi bạn tháo gỡ chiếc kính hồng hay đen về cuộc đời trên mắt thì có lẽ bạn đã là một người trưởng thành rồi đấy!

Khi bạn tháo gỡ chiếc kính hồng hay đen về cuộc đời trên mắt thì có lẽ bạn đã là một người rồi đấy!

Đánh giá bài viết
Xem thêm:  Khi được người tốt giúp đỡ bạn sẽ hiểu được bạn cần phải sống như thế nào.