Hãy luôn cho mà không ghi nhớ và luôn nhận và không lãng quên

Hãy luôn cho mà không ghi nhớ và luôn nhận và không lãng quên

Đánh giá bài viết
Xem thêm:  Người không có chữ tín sẽ chẳng làm nên việc gì.