Hãy luôn cho mà không ghi nhớ và luôn nhận và không lãng quên

Reply