Hãy chọn một kết thúc buồn thay vì một nỗi buồn không bao giờ kết thúc.

Hãy chọn một kết thúc buồn thay vì một không bao giờ kết thúc.

Đánh giá bài viết
Xem thêm:  Những đứa trẻ này cho ta thấy sức mạnh của sự giản dị, chân thực và thiện lành